Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland

Wie zijn we

BFN is de Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland.
Wij komen op voor de belangen van woningeigenaren met funderingsschade.
De oorzaak van deze problemen ligt vaak buiten de invloedssfeer van de bewoner maar deze draait wel op voor de volledige herstelkosten. Wij brengen gedupeerden in contact met lokale herstel initiatieven waardoor het woonperspectief van gedupeerden verbetert zodat ze kunnen blijven wonen in een toekomstbestendig thuis.

Wat doen we

Behartigen van de belangen van woningeigenaren die gedupeerd zijn als gevolg van funderingsproblematiek.
Verkrijgen van een optimale schadeloosstelling voor kosten die samenhangen met het herstel van schade aan de fundering van woningen van gedupeerde individuele eigenaren.
Het uitoefenen en ondernemen van preventieve actie ter stimulering van voorkoming of beperking van schade aan de fundering van woningen.

Het laatste
nieuws
MAAK KENNIS MET DE
BESTUURSLEDEN VAN BFN
AMBASSADEURS
LOKALE INITIATIEVEN
STAPPENPLAN BIJ
FUNDERINGSPROBLEMEN
GEDUPEERDEN VERTELLEN
IN HUN EIGEN WOORDEN
MELD U AAN ALS LID
OF WORDT VRIJWILLIGER