Onze doelstellingen

De bewoners van huizen die schade hebben opgelopen door gebeurtenissen volkomen buiten hun invloedsfeer, draaien nu voor de volle 100% op voor herstel.
Deze misstand herstellen is de kern van onze activiteiten.

De doelen van onze vereniging zijn; realiseren dat de bewoners van getroffen woningen in een toekomstig bestendig huis kunnen blijven wonen en dat er in straten, wijken en regio’s, waar fundering schade verwacht wordt er maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen.

Om dat resultaat te bereiken is het noodzakelijk dat bewoners een inbreng hebben in de besluitvorming over het oplossen van de funderingsproblemen.
Ons doel is dan ook een volwaardige plaats verwerven aan de vergadertafels waar besloten wordt over de oplossingen van de funderingsproblemen.

Doel van de vereniging

  1. het behartigen van de belangen van woningeigenaren die gedupeerd zijn als gevolg van funderingsproblematiek;
  2. het verkrijgen van een optimale schadeloosstelling voor kosten die samenhangen met het herstel van schade aan de fundering van woningen van gedupeerde individuele eigenaren;
  3. het uitoefenen en ondernemen van preventieve actie ter stimulering van voorkoming of beperking van schade aan de fundering van woningen;
  4. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. (artikel 2.1 uit de statuten)

Bestuursleden van BFN

Maak hieronder nader kennis meer een aantal bestuursleden

Ervaringsdeskundige / gedupeerde bewoner van het Friese veenweide gebied.
9 jaar ervaring o.a. als secretaris van de Regionale Belangenvereniging BVFP Fryslân,
ex-vicevoorzitter van de Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN).
Nu voorzitter van Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland (BFN).
Motto : Bij het oplossen van de funderingsproblemen moet niet de woning centraal staan maar de bewoner.
Mijn koophuis in Zaanstad (bouwjaar 1926) kocht ik in de zomer van 2010 met in mijn ene hand een funderingsrapport van Wareco uit 2008 waarin stond dat de fundering van mijn huis nog minstens 25 jaar goed zou moeten zijn en in mijn andere hand een bouw-techno aankoop keuring. Op een kleine correctie aan de dakgoot na was het huis verder tiptop in orde.

Ongeveer 15 maanden later, in het najaar van 2011 werden mijn buren en ik geconfronteerd met plots ontstane scheuren in de gevels van onze huizen.
In de directe omgeving van mijn huizenblok werden in die periode grove werkzaamheden (renovatie / sloop / nieuwbouw) uitgevoerd en er werd dagelijks met zwaar bouwverkeer flink heen en weer werd gereden in onze straat.

Hoe kon dit gebeuren, hoe kan ik deze scheuren stoppen, wie kan mij helpen, wie kan mij informatie geven. Ik liep tegen een flinke muur op.

Zoekend naar informatie kwam ik in contact met † Ad van Wensen (KCAF) en toen bleek dat er niet voor alle gedupeerde eigenaren /bewoners een oplossing is.

Er kan alleen geld geleend worden bij de bank voor funderingsherstel als het huis het leenbedrag nog waard is (overwaarde = loan to value) is en je inkomen toereikend (loan to income).
De gemeente Zaanstad was in 2011 al gestopt met het verstrekken van laagdrempelige leningen dus daar hoefde ik ook niet aan te kloppen. Mijn huis bleek dus een kaartenhuis te zijn, oftewel kat in de zak.
Voor mij en mijn buren is er nog geen oplossing. We zullen moeten vechten om onze huizen te behouden en de schade door externe omgevingsfactoren te beperken.

Mijn missie : het informeren van andere gedupeerde eigenaren / bewoners, het gezamenlijk zoeken naar een landelijke oplossing, het oprichten van lokale belangenverenigingen en het communiceren en het zoeken naar up-to-date informatie over deze problematiek.
Samen staan we sterk.